SEDMI SAT

 

 

DODATNA NASTAVA

 

VRSTE RIJEČI - vježba

VRSTE RIJEČI – DODATNA NASTAVA

1. Izbaci uljeza i obrazloži svoj izbor:

          pridjev   zamjenica   glagol  prilog  broj

    ________________________________________________________

2. Iz sljedećih rečenica razvrstaj riječi:

          Jučer je kasnio ubrzani vlak iz Bjelovara. Govorimo o Prvoj
          industrijskoj revoluciji.

  promjenjive riječi_________________________________________
                             __________________________________
nepromjenjive riječi________________________________________
     

3. Poveži:

                    1. pridjev              ___  skakati
                    2. broj                   ___  još
                    3. prilog                ___  spašen
                    4. glagol

4. Odredi vrste riječi riječima u sljedećoj rečenici:

        Bez njih se, naravno, može, ali to će biti prvi put da nisu nazočili
        ovom izuzetno važnom sastanku na kojem moramo donijeti
         sudbonosne zaključke.

imenice____________________________________________
pridjevi____________________________________________
glagoli_____________________________________________
brojevi_____________________________________________
zamjenice__________________________________________
prilozi_____________________________________________
prijedlozi___________________________________________
veznici____________________________________________
uzvici_____________________________________________
čestice____________________________________________

 

5. Promotri sljedeće rečenice:

         To je lijepo štene.
         Lijepo je to rečeno.

  U prvoj rečenici riječ lijepo je _______, dok je u drugoj ____________.

6. Izbaci uljeza i obrazlčoži svoj izbor:

         o     po    gdje   pred    pored

7. Promotri sljedeće rečenice:

         Nema je kod kuće..
         Nama je došla gospođa pedagog.

  U prvoj rečenici riječ je  prepoznaješ kao _______, dok je u drugoj  ista riječ ____________.

8. Napiši tri čestice:   _______________________________

9. Iz sljedećih rečenica ispiši samo zamjenice:

                Što se s vama događa?  Njima nije smetao takav način
                komunikacije. Taj propis nitko ne pozna.

_____________________________________________________

 

10.  Odredi vrstu riječi navedenim riječima:

            uvijek  ________    kutomjer _______________
     besposlen ________    lijenost    _______________
           dođoh ________         jao      _______________
     prognoza  ________         niti      _______________
             iza     ________      deseti   _______________
           vaša   _________   razočarana _____________
              li      _________            pa      _____________

 

Preuzimanje (DOC format)

 

 

 

natrag